خدمات ما

ارایه مشاوره رایگان قبل ازتهیه ونگهداری نظیر:نوع حیوان،نژاد مناسب, محل مناسب

فروش حیوانات خانگی

صدور شناسنامه ، انجام واکسیناسیون، تزریق میکروچیپ

پانسیون سگ و گربه

آرایش و شستشوی حیوانات

برای نعیین وقت تماس بگیرید:

              ۰۹۱۲۴۷۰۸۸۴۰

کلیه خدمات درمانی، عقیم سازی، جراحی و جرمگیری

  • انواع جراحی ها شامل جراحیهای عمومی وتخصصی(بافت نرم واتوپدی)
  • ارائه مشاوره رایگان (حضوری و تلفنی) برای تهیه و نگهداری حیوان
  • واکسیناسیون و معاینات دوره ای وتجویز داروهای ضدانگل مناسب
  • خدمات دندان پزشکی وجرم گیری دندان بادستگاه اولتراسونیک
  • انجام معاینات عمومی و تخصصی خارج از معـاینات دوره ای
  • صدورشناسنامه بهداشتی وبرگه بهداشتی خروج ازکشور
  • انـجام کلیه معاینـــات اورژانس و دوره ای در محـــــل

  

 برای تعیین وقت با بخش درمان تماس بگیرید

۰۹۱۲-۴۷۰۸۸۴۰