شرایط پانسیون هنگام تحویل حیوان به شرح زیر می باشد

ارائۀ شناسنامۀ بهداشتی حیوان ممهور شده توسط دامپزشک. ۱
در صورتی که حیوان شما دارای بیماری پوستی-انگلی باشد،از پذیرش آن معذور می باشیم. ۲
سن حیوان از ۴ ماه کمتر نباشد و هر دو مرحلۀ واکسیناسیون خود را پشت سر گذاشته باشد. ۳
در صورت تمایل میتوانید باکس ، جای خواب ، اسباب بازی و وسایل سرگرم کننده ای که حیوان شما به آن عادت دارد را بهمراه خود داشته باشید. ۴

برای هماهنگی ، مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پانسیون با شمارهای زیر تماس حاصل فرمایید:

                                                                                                           ۰۹۱۲۴۷۰۸۸۴۰